Publicēts: 2018-04-27 13:32:32 CEST
AgroCredit Latvia
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA "AgroCredit Latvia" revidēts 2017.gada pārskats un paziņojums par korporatīvo pārvaldību

Mārupe, 2018-04-27 13:32 CEST -- 2017.gads uzņēmumam bija turpmākas sabalansētas izaugsmes gads. Kopējais kredītu portfelis sezonas beigās (jūlijā) pirmo reizi uzņēmuma darbības laikā pārsniedza 7 miljonus EUR. Gada laikā auguši arī kopējie procentu ieņēmumi un uzņēmuma peļņa. Tika arī palielināti uzkrājumi, lai kompensētu kredītrisku un kopējie uzkrājumi atbilstu apjomam, ko nosaka apstiprinātā uzkrājumu veidošanas metodika.

Neskatoties uz to, ka gads lauksaimniecībā bija izaicinājumiem bagāts saistībā ar ilgstošām lietavām rudenī Latgales un Vidzemes reģionos, kopējā kredītportfeļa kvalitāte būtiski netika ietekmēta un vairums klientu spēja izpildīt savas saistības. Ar pārējiem tika rasti konstruktīvi risinājumi, saistību dzēšanai nākamās sezonas laikā.

2018.gadā uzņēmums turpinās mērenu izaugsmi, piesaistot papildus kredītresursus no bankas un caur obligāciju emisiju.

Par SIA AgroCredit Latvia

Uzņēmums darbojas kopš 2011.gada un ir specializēts finanšu pakalpojumu sniedzējs lauksaimniekiem, pamatā graudkopjiem. Tiek piedāvāts sezonas finansējums nepieciešamo izejvielu iegādei un citu aprozāmo līdzekļu finansēšanai. Aizdevumu atmaksa notiek sezonas beigās pēc ražas nokulšanas un realizēšanas.

 

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel. +371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Pazinojums par korporativo parvaldibu_2017.pdf
Gada parskats ACL 2017.pdf
Revidentu atzinums LV2017.pdf