Publicēts: 2018-04-26 16:14:43 CEST
Kurzemes atslega 1
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 26.04.2018 pieņemtie lēmumi

AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 26.04.2018 pieņemtie lēmumi

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2018-04-26 16:14 CEST -- Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003044007
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456
Tālrunis 63448075
 

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2018.gada  26.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

1.Apstiprināts akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri.

2.Nolemts 2017.gada peļņu 21620 EUR novirzīt ražošanas attīstībai.

3.Par revidentu akciju sabiedrības 2018.gada pārskata auditam apstiprināt SIA’’Nexia Audit Advice’’( Licence 134).Atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone (sertifikāts nr.25) ,

4. Par 2018.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība  2000,00 EUR plus PVN 420 EUR  apmērā .

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valde

 

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS KURZEMES ATSLĒGA-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075
         Mob.: 26422198
         E-pasts: gramatv@ka1.lv