Paskelbta: 2018-04-26 16:00:00 CEST

Dėl AB Pieno žvaigždės valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus

2018 m. balandžio mėn. 26 d. įvykusiame AB Pieno žvaigždės valdybos posėdyje priimti sprendimai:
Bendrovės valdybos pirmininku išrinktas Julius Kvaraciejus.
Bendrovės generaliniu direktoriumi patvirtintas Aleksandr Smagin.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419