Paskelbta: 2018-04-26 09:52:11 CEST

AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

2018 m. balandžio mėn. 26 d. AB "Pieno žvaigždės" visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Finansinės ataskaitos, Veiklos ataskaita, Vadovybės patvirtinimas ir Audito ataskaita.

Žr. pridedamą failą.

 

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius
(8 5) 246 1419

Priedas


PZ 2017 IFRS_LT.pdf