Paskelbta: 2018-04-25 20:00:00 CEST

AB „Pieno žvaigždės" visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo šaukimas (papildyta)

AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Pridėtas 2017 m. audituotas finansinių ataskaitų rinkinys.


Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

+37052461419

Priedai


2018 04 26 VAS bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
2018 04 26 VAS sprendimu projektai.pdf
2018 04 26 VAS saukimas.pdf
PZ 2017 IFRS_LT.pdf