Paskelbta: 2018-04-25 08:55:00 CEST

Dėl 2018-04-23 dienos informacijos žiniasklaidoje

Atsižvelgiant į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją dėl Bendrovės investicijų planų Tauragės mieste, Bendrovė informuoja, kad Vilkyškių pieninės grupės įmonės nuolatos atlieka įvairias verslo plėtros galimybių studijas, tačiau Bendrovės valdyba šiuo metu nėra priėmusi jokių esminių investicinių plėtros sprendimų apie kuriuos Bendrovė nebūtų viešai informavusi.


Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102