Paskelbta: 2018-04-25 08:57:28 CEST
AB "Utenos trikotažas"
Metinė informacija

AB ,,Utenos trikotažas" 2017 m. metinė informacija

Pateikiamas AB ,,Utenos trikotažas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2018 m. balandžio 24 dieną patvirtintas 2017 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).

AB,,Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
UT LT 2017 (1).pdf