Paskelbta: 2018-04-25 08:51:48 CEST
AB "Utenos trikotažas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. balandžio 24 d. įvykęs AB,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

     1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

         Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2017 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (Priedas Nr.1).

     2. Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.

         Išklausyta (Priedas Nr.1).

     3. 2017 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

         Nuspręsta:

         Patvirtinti  2017 m. Bendrovės ir konsoliduotas grupės metines finansines ataskaitas (Priedas Nr.1).

      4. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

          Nuspręsta:

          2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (Priedas Nr.2).

       5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

           Nuspręsta:

AB „Utenos trikotažo“ finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2018 m. ir 2019 m. atlikimo tikslais sudaryti sutartį su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7), su galimybe šią sutartį pratęsti dar dvejiems – 2020-2021  metams. Nustatyti  23 000 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai eurų) plius PVM metinį atlyginimą už audito paslaugų suteikimą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. 2017 m. Bendrovės ir konsoliduotos grupės metinės finansinės ataskaitos. Bendrovės auditoriaus išvados. 2017 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

Priedas Nr.2. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Priedas Nr.3. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Papildomą informaciją   apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel. 370 389 51445.

                   AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Algirdas Šabūnas


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
UT LT 2017 (1).pdf
Bendroves pelno paskirstymas.pdf