Paskelbta: 2018-04-20 14:34:42 CEST

PRANEŠIMO PAKARTOJIMAS 18.04.2018 Dėl „Lietuvos energijos“ dukterinės bendrovės UAB „VAE SPB“ likvidavimo

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565.  

Bendrovė priėmė sprendimą likviduoti UAB „VAE SPB“, likvidatoriumi paskiriant šios dukterinės bendrovės laikinai einantį generalinio direktoriaus pareigas. Sprendimui likviduoti UAB „VAE SPB“ buvo gautas raštiškas Bendrovės akcininko teises įgyvendinančios institucijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarimas.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „VAE SPB“ nebevykdo komercinės veiklos, atsiskaityti su kreditoriais ir užbaigti kitas likvidavimo procedūras tikimasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Priimant sprendimą nutraukti bendrovės veiklą buvo remiamasi Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) projektu, pateiktu Seimui. Jame siūloma prioritetą teikti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai ir nėra numatyta su naujos branduolinės elektrinės projekto įgyvendinimu susijusių nuostatų ir tikslų.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedas


2018 04 18_Veiklą baigia VAE įmonė.docx