Offentliggjort: 2018-04-19 14:23:14 CEST

Børsmeddelelse nr. 23.2018, Delårsrapport 1. kvartal 2018

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2018, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2018 var negativt på 0,8 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -0,3%.
  • Indre værdi pr. 31. marts 2018 var 82,7 kr. pr. aktie sammenlignet med 82,9 kr. pr. aktie ultimo 2017.
  • Børskursen pr. 31. marts 2018 var 75 kr. pr. aktie, svarende til en discount på 9,3% i forhold til indre værdi. Ultimo 2017 var børskursen 74,5 kr. pr. aktie, hvilket modsvarede en discount på 10,1%.
  • Forventningen til aktiemarkederne i 2018 er uændret på trods af en meget volatil start på året. Det synes fortsat fornuftigt med en betydelig eksponering i aktier, selv om der må forventes periodiske udsving hen over året.
  • Bestyrelsen har besluttet at undersøge de strategiske muligheder for SmallCap Danmark A/S, jf børsmeddelelse nr. 21.2018 af d.d. Som det fremgår af samme meddelelse, påtænker bestyrelsen i løbet af 2. kvartal 2018 at afhænde aktierne i Egetæpper og Rias ved hel eller delvis udlodning til aktionærerne i SmallCap Danmark A/S samt at udbetale et ekstraordinært udbytte på 15 kr. pr. aktie fra afviklingen af selskabets investering i Investeringsforeningen SmallCap Danmark indenfor den nærmeste fremtid.
  • Bestyrelsen meddelte den 2. januar 2018 i børsmeddelelse nr. 01.2018, at der ville blive iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram i perioden 2. januar 2018 til 30. juni 2018 på op til 15 mio. kr. efter ”Safe Habour” metoden. Som konsekvens af bestyrelsens beslutning om at gennemføre en undersøgelse af de strategiske muligheder, jf. ovenfor, har bestyrelsen afsluttet aktietilbagekøbsprogrammet.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Adm. direktør

Vedhæftet fil


AS_23_2018_Delårsrapport1Q18_190418.pdf