Offentliggjort: 2018-04-19 14:17:55 CEST

Børsmeddelelse nr. 05.2018, Delårsrapport 1. kvartal 2018

Investeringsforeningen SmallCap Danmarks bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt foreningens delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2018, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • I 1. kvartal 2018 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et negativt resultat på 4,6 mio. kr. Resultatet svarer til et afkast på -4,4%.
  • OMXCXC20 indekset, som er foreningens benchmark, steg 0,8%. Foreningen underperformede således det danske indeks for små og mellemstore aktier med 5,2%-point.
  • Medlemmernes formue pr. 31. marts 2018 var 101,8 mio. kr. Det svarer til en indre værdi på 13.052 kr. pr. investeringsbevis.
  • Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling dags dato, at Investerings­foreningen opløses ved solvent likvidation med advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen som likvidator.
  • I konsekvens heraf indstilles ligeledes til generalforsamlingen, at der udloddes 10.000 kr. pr. bevis i udbytte for 2017, svarende til 77% af indre værdi pr. 19. april 2018.
  • Medlemmernes formue pr. 18. april 2018 er opgjort til 98,8 mio. kr. og består udelukkende af likvider. Indre værdi udgør 12.914 kr. pr bevis.
  • Såfremt generalforsamlingen godkender forslaget om likvidation, vil den resterende del af formuen blive udloddet, når likvidationen er endeligt gennemført, forventeligt i august / september måned 2018.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Direktør

Vedhæftet fil


IF_05_2018_Delårsrapport1Q18_190418.pdf