Paskelbta: 2018-04-17 08:44:35 CEST

Dėl „Lietuvos energija“, UAB valdybos sprendimų

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565. 

Bendrovė informuoja, kad valdyba patvirtino Bendrovės 2017 metų konsoliduotą metinį pranešimą, pritarė audito bendrovės „PricewaterhouseCoopers” audituotam Bendrovės 2017 metų konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengtam pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui. Šiuos dokumentus Bendrovė teikia stebėtojų tarybos nuomonei ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Siūloma, kad Bendrovės pelno dalis, skirta dividendams išmokėti už 2017 m. ataskaitinį laikotarpį sudarys 91,5 mln. eurų.

„Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt


Priedai


Pelno nuostoliu paskirstymo projektas 2017.docx
LE BENDROVES IR GRUPES KONSOLIDUOTA METINE ATASKAITA 2017.pdf