Paskelbta: 2018-04-12 07:22:22 CEST

Išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

2018 m. balandžio 11 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovės valdybos pirmininke išrinko valdybos narę Eglę Čiužaitę ir priėmė sprendimą, kad išrinkta valdybos pirmininkė toliau eitų Bendrovės generalinės direktorės pareigas.

Dabartinė Bendrovės valdyba, susidedanti iš trijų narių, ketverių metų kadencijai buvo išrinkta 2018 m. balandžio 3 d.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt