Paskelbta: 2018-04-11 17:27:18 CEST

Įregistruoti pakeisti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

2018 m. balandžio 11 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai su padidintu iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento) įstatiniu kapitalu.

Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens – „Lietuvos energija“, UAB – nepiniginiu įnašu. Įstatinio kapitalo padidinimui buvo pritarta 2018 m. kovo 26 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatinio kapitalo padidinimui išleista 12 919 014 (dvylika milijonų devyni šimtai devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai), emisijos kaina - 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento).


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Priedas


LEG įstatai_2018 04 11.pdf