Offentliggjort: 2018-04-03 07:44:38 CEST

Børsmeddelelse nr. 18.2018. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 2. januar 2018 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 30. juni 2018. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 02.2018 af d. 2. januar 2018.

Siden programmets iværksættelse d. 2. januar 2018 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.26-marts-2018   14.396 74,86 1077718,50  
60: 26-marts-2018   4 74,50 298,00  
61: 27-marts-2018   277 75,00 20775,00  
62: 28-marts-2018   313 75,00 23475,00  
    -  0,00 0,00  
    -  0,00 0,00  
Akkumuleret under programmet   14.990 74,87 1122266,50  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 132.318 stk. SmallCap Danmark A/S -
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 3,41% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 13.877.734 dog maksimalt 210.010 stk. aktier under programmet.


Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt  
Direktør  

AS_18_2018_Aktietilbagekøb_030418

SCD


SCD.XLSX
AS_18_2018_Aktietilbagekøb_030418.pdf