Paskelbta: 2018-03-30 15:00:00 CEST

Dėl nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565. 

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“)  informuoja, kad 2018 m. kovo 30 d. Bendrovė ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“) sudarė Akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad nuosavybės teisė į Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą  „Lietuvos energijos gamybai“ pereis nuo 2018 m. kovo 31 d. 00.00 val.

2018 m. kovo 5 d. „Lietuvos energija“ valdyba priėmė sprendimą pritarti Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso kaip nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“ įstatinį kapitalą inicijavimui. Šiam sprendimui 2018 m. kovo 26 d. pritarė „Lietuvos energijos gamybos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybos“, įstatinį kapitalą vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų – 8 061 tūkst. EUR.