Paskelbta: 2018-03-30 11:30:00 CEST

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (toliau – Bendrovė). „Lietuvos energija“ yra išleidusi 300 mln. eurų vertės dešimties metų žaliųjų obligacijų emisiją, kuri listinguota Liuksemburgo vertybinių popierių ir NASDAQ Vilniaus biržose; ISIN kodas – XS1646530565.

2018 metų 2 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Vasaris
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 117,1 mln. Eur 105,8 mln. Eur 10,7 proc.
Koreguota EBITDA* 25,4 mln. Eur 21,6 mln. Eur 17,6 proc.
       
  Sausis - vasaris
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 236,2 mln. Eur 214,0 mln. Eur 10,4 proc.
Koreguota EBITDA* 53,8 mln. Eur 48,6 mln. Eur 10,7 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio-vasario mėn. siekė 236,2 mln. eurų ir buvo 10,4 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (214 mln. eurų). Grupės koreguotas EBITDA rodiklis siekė 53,8 mln. eurų – 10,7 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (48,6 mln. eurų). Geresnius Grupės finansinius rezultatus lėmė didesnės gamtinių dujų pardavimo apimtys dėl šaltesnių orų palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, bei kainos, kurios augo dėl pokyčių dujų rinkose bei pasibaigusios retrospektyvinės dujų kainos nuolaidos.

* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.