Paskelbta: 2018-03-28 17:22:30 CEST

Dėl informacijos žiniasklaidoje

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) gavo informaciją, kad www.delfi.lv portale (http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/turoperators-novatours-sogad-prognoze-35-40-apgrozijuma-pieaugumu.d?id=49874007) paskelbta informacija apie tai, kad Bendrovės dukterinės įmonės Novatours SIA pelnas ir apyvarta 2018 m. gali augti 35-40%, lyginant su 2017 m., taip pat vidutinė kelionės paketo kaina siekia 700 eurų, o internetiniai pardavimai sudaro 20 procentų nuo visų kelionių apimties.

Kitame internetiniame www.tvnet.lv portale (http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/778611-novatours_60_klientu_celojumus_vasaras_sezonai_iegadajas_jau_rudeni) paskelbta informacija apie tai, kad Bendrovės dukterinė įmonė Novatours SIA pardavė 60 procentų vasaros sezono kelionių.

Bendrovė atkreipia investuotojų dėmesį, kad aukščiau nurodyta informacija yra susijusi išimtinai su Novatours SIA (ne Bendrovės ar įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė) galimais veiklos rezultatais ir veiklos rodikliais, kurie priklausomai nuo aplinkybių, nebūtinai gali būti pasiekti, tai yra išimtinai Novatours SIA vadovo nuomonė, ir ši informacija nebuvo Bendrovės jokia apimtimi patikrinta, su Bendrove suderinta, Bendrovė nedalyvavo rengiant šią informaciją, taip pat ji yra neaudituota.
Bendrovė taip pat informuoja, kad nei iki šio pranešimo paskelbimo neskelbė, nei artimiausioje ateityje neplanuoja skelbti savo, įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė ir/ar atskirų dukterinių bendrovių pelno ir apyvartos prognozių. Tuo atveju, jei ateityje Bendrovė nuspręstų skelbti prognozes, investuotojai būtų informuoti apie tai teisės aktų nustatyta tvarka.

Gytis Smolskas
AB „Novaturas“ Ryšių su investuotojais vadybininkas
gytis.smolskas@novaturas.lt, tel. +370 612 33722