Paskelbta: 2018-03-27 10:34:45 CEST

AB "Linas Agro Group" pranešimas apie vadovų sandorius

AB "Linas Agro Group", įmonės kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva

AB „Linas Agro Group“ gavo vadovo pranešimą apie sandorius dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).      


Atstovė ryšiams su investuotojais

Greta Vaitkevičienė

(8~45) 507 346

g.vaitkeviciene@linasagro.lt


Pranesimas apie vadovaujamas pareigas einanciu asmenu sandorius.pdf