Publicēts: 2018-03-26 12:34:57 CEST
VEF
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām.

Papildus informācija pieejama pielikumā pievienotajā dokumentā.

 

Tamāra Kampāne,

valdes locekle AS VEF,

e-pasts: kampane@vef.apollo.lv


TK_Insider notification 22.02.18.pdf