Paskelbta: 2018-03-22 20:09:19 CET
Ignitis grupė
Metinė informacija

„Lietuvos energija“, UAB 2017 m. metinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2018-03-22 20:09 CET -- „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565.  

Bendrovė skelbia audituotą konsoliduotą metinį pranešimą bei konsoliduotas ir įmonės finansinės ataskaitas už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.  

„Lietuvos energijos“ grupės 2017 metų pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos, nepaisant mažėjusių elektros ir dujų persiuntimo bei skirstymo kainų klientams, išliko stabilios ir sumažėjo tik 0,1 proc. – iki 1 101 mln. EUR (2016 m. 1 102 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 3 proc., t.y. daugiau nei 4 mln. EUR – iki 132 mln. EUR (2016 m. – 136 mln. EUR);
  • Grupės koreguota EBITDA augo 2 proc. – iki 239 mln. EUR (2016 m. – 235 mln. EUR). Tam reikšmingą įtaką turėjo didesnis elektros ir dujų skirstymo veiklos EBITDA rezultatas, mažėjusios veiklos sąnaudos ir didesnis efektyvumas;
  • Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) išliko aukšta ir siekė 9,8 proc. (2016 m. – 9 proc.);
  • Grupės koreguotas grynasis pelnas augo 10,6% iki 130 mln. (2016 m. – 118 mln. EUR);
  • Investicijos didėjo daugiau kaip 5 proc. – iki 253 mln. EUR (2016 m. – 241 mln. EUR). 

 

         Komunikacijos projektų vadovas Paulius Stonis, tel. 869934825, el. paštas: paulius.stonis@le.lt


LE BENDROVES IR GRUPES KONSOLIDUOTA METINE ATASKAITA 2017.pdf