Publicēts: 2018-03-21 16:20:43 CET
Kurzemes atslega 1
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ auditēts finanšu pārskats par 2017.gadu

AS ''KURZEMES ATSLĒGA 1'' auditēts finanšu pārskats par 2017.gadu

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2018-03-21 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2017.gadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts , joprojām tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra ,metāla kalumi, tehnoloģiskais aprīkojums u.c.

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls ir 1 285 401 EUR, neto apgrozījums 2017.gadā ir 1 840 988  EUR

Neto apgrozījums 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu pieaudzis par  332 762 EUR, kas sastāda 22.1% no 2016.gada apgrozījuma.

Galvenie ES piegāžu tirgi ir Lietuva un Igaunija.

Sabiedrība 2017.gadu noslēgusi ar peļņu   21 620 EUR apmērā.

Peļņa uz 1 akciju – 0.02 EUR

 
 
  2017 2016
Nr p.k. Rādītāja nosaukums EUR EUR
1 2 3 4
1 Neto apgrozījums 1 840 988 1 508 226
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -1 759 631 -1 611 876
3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 81 357 -103 650
4 Pārdošanas izmaksas -63 556 -55 086
5 Administrācijas izmaksas -86 340 -81 470
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 72 055 40 800
7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas -37 294 -31 382
8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -1 750 -1 554
9  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -35 528 -232 342
10 Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa atl.izmaiņām 57148 3877
11 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 21620 -228 465

 

Valde

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S KURZEMES ATSLĒGA 1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075


KA1_gada_pārskats_2017_auditēts.pdf
KA1_Neatk_Revidentu _zinojums_2017.pdf
KA1_Korp_Pārv_Paz_2017.pdf