Paskelbta: 2018-03-21 15:33:03 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl planuojamo „Energijos skirstymo operatoriaus“ vykdomos visuomeninio elektros tiekimo veiklos perdavimo „Lietuvos dujų tiekimui“

Vilnius, Lietuva, 2018-03-21 15:33 CET -- „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565.

Bendrovės Projektų portfelio valdymo komitetas priėmė sprendimą „Lietuvos energijos“, UAB grupės dukterinės įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vykdomą visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą atskirti nuo elektros energijos skirstymo veiklos ir atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) perleisti ją kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės valdomai įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Visuomeninio tiekimo veiklos perleidimo įmonei „Lietuvos dujų tiekimas“ sprendimas grindžiamas atlikta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės bendrovių veiklų ir patirties analize bei racionaliu siekiu panaudoti „Lietuvos dujų tiekimo“ sukauptą klientų aptarnavimo patirtį ir infrastruktūrą, taupyti kaštus bei užtikrinti stabilias kainas klientams.

Elektros energijos tiekimas nėra infrastruktūros segmentui būdinga veikla, todėl veiklų atskyrimas prisidės prie nuoseklesnio Europos Sąjungos politikos energetikos sektoriuje įgyvendinimo.

Klientai apie visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos organizavimo pokyčius bus informuojami iš anksto.  

Bendrovė pažymi, kad jokie konkretūs AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ valdymo sprendimai nėra priimti. Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus Bendrovė viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.

         „Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt