Published: 2018-03-20 00:09:40 CET

Kvika banki hf: Viðskipti með eigin fjármálagerninga / transaction in own financial instruments

Viðskipti með eigin fjármálagerninga/transaction in own financial instrument

Nafn/Name:
Kvika banki hf.

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:
19. mars 2018

Kaup eða sala/Buy or Sell:
Sala

Tegund fjármálagernings/Type of instrument:
Hlutabréf

Fjöldi hluta/Number of shares:
3.615.384

Gengi/Verð pr. Hlut/Price:
7,95

Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:
0

Dagsetning lokauppgjörs/Date of settlement:
21. mars 2018

Ástæður viðskipta/Reason for transaction:
Hlutirnir voru seldir til viðskiptavaka.