Paskelbta: 2018-03-13 15:13:46 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

PATIKSLINIMAS: Veiklos rezultatų skelbimo 2018 m. kalendorius

Vilnius, Lietuva, 2018-03-13 15:13 CET -- „Lietuvos energija“, UAB (toliau – ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565.  

Bendrovė informuoja, kad 2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

 • Vasario 28 d. – 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Kovo 2 d. – preliminarūs 2018 m. vieno mėn. finansiniai rodikliai;
 • Kovo 22 d. – audituotos Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas;
 • Kovo 30 d. – preliminarūs 2018 m. dviejų mėn. finansiniai rodikliai;
 • Gegužės 7 d. – 2018 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Gegužės 31 d. – preliminarūs 2018 m. keturių mėn. finansiniai rodikliai;
 • Birželio 29 d. – preliminarūs 2018 m. penkių mėn. finansiniai rodikliai;
 • Rugpjūčio 14 d. – 2018 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Rugpjūčio 31 d. – preliminarūs 2018 m. septynių mėn. finansiniai rodikliai;
 • Rugsėjo 28 d. – preliminarūs 2018 m. aštuonių mėn. finansiniai rodikliai;
 • Lapkričio 7 d. – 2018 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Lapkričio 30 d. – preliminarūs 2018 m. dešimties mėn. finansiniai rodikliai;
 • Gruodžio 28 d. - preliminarūs 2018 m. vienuolikos mėn. finansiniai rodikliai.

         „Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt