Publicēts: 2018-03-13 14:00:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA “ExpressCredit” obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 13. martā pieņēma lēmumu, ar 2018. gada 19. martu uzsākt SIA “ExpressCredit” obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

  

Emitenta nosaukums SIA “ExpressCredit”
Emitenta saīsinātais nosaukums EXPC
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802213
Vērtspapīra dzēšanas datums 25.10.2021
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 5 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 14%
Biržas tirdzniecības kods EXPC140021FA

   

Pielikumā: SIA “ExpressCredit”obligāciju emisijas noteikumi un Uzņēmuma apraksts.

Sertificētais konsultants BlueOrange Bank, AS līdz 2018. gada 19. martam.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


ExpressCredit_FirstNorth_March.pdf
ExpressCredit_Issue Terms_FINAL_2017.pdf