Offentliggjort: 2018-03-12 11:13:12 CET

Børsmeddelelse nr. 14.2018. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/S

Den 2. januar 2018 iværksatte SmallCap Danmark A/S et aktietilbagekøbsprogram, der løber til og med 30. juni 2018. Aktietilbagekøbet er begrænset til DKK 15 mio. dog maksimalt 225.000 stk. aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen.

Programmet udføres efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode. Programmet er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 02.2018 af d. 2. januar 2018.

Siden programmets iværksættelse d. 2. januar 2018 er der under programmet foretaget følgende køb:

Handelsdag  Antal aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb i DKK  
Akkumuleret pr.05-marts-2018   11.053 74,93 828236,00  
45: 05-marts-2018   353 74,50 26298,50  
    -  0,00 0,00  
47: 07-marts-2018   267 74,00 19758,00  
48: 08-marts-2018   279 74,50 20785,50  
49: 09-marts-2018   299 75,00 22425,00  
Akkumuleret under programmet   12.251 74,89 917503,00  
         
Efter ovennævnte køb ejer SmallCap Danmark A/S i alt 129.579 stk. SmallCap Danmark A/S -
aktier á nominelt DKK 20, svarende til 3,34% af aktiekapitalen og stemmerne.  
         
Der resterer tilbagekøb for DKK 14.082.497 dog maksimalt 212.749 stk. aktier under programmet.


Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt  
Direktør  

AS_14_2018_Aktietilbagekøb_120318

SCD


AS_14_2018_Aktietilbagekøb_120318.pdf
SCD.XLSX