Publicēts: 2018-03-08 16:14:34 CET

Siguldas CMAS AS, izmaiņas padomes sastāvā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir reģistrējis izmaiņas AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” padomē – 21.04.2017. ievēlētā Baiba Mecauce ir iecelta padomes locekles amatā.

Baiba Mecauce, veterinārārste, kam pieder 10 304 sabiedrības akcijas, vairāk nekā 10 gadu ir projektu vadītāja SIA "A.Medical".

Padome turpina darbu piecu padomes locekļu sastāvā: Inita Bedrīte, Maija Beča, Jekaterina Kreise, Maruta Niedrīte un Baiba Mecauce.

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv