Paskelbta: 2018-03-06 16:01:12 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą

Vilnius, Lietuva, 2018-03-06 16:01 CET -- „Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565. 

2018 m. kovo 5 d. „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) valdyba priėmė sprendimą pritarti Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso kaip nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“), įstatinį kapitalą inicijavimui.

Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybos“ įstatinį kapitalą, vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų – 8 061 tūkst. EUR.

2017 m. „Lietuvos energija“  įsigijo Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą iš AB Vilniaus šilumos tinklai už 9 935 tūkst. EUR. Į turtinio komplekso kainą buvo įskaičiuotos ir sinergijos, kurias gauna „Lietuvos energijos“ grupės įmonės. Todėl turto, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybą“ įstatinį kapitalą, vertė yra mažesnė. Minėtos sinergijos apima potencialias investicijas į prisijungimą prie Vilniaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo tinklų.

Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę perduoti numatoma nuo šių metų balandžio mėnesio 1 d. Įstatinio kapitalo didinimui dar turės pritarti „Lietuvos energijos gamybos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

         Komunikacijos projektų vadovas Paulius Stonis, tel. 869934825, el. paštas: paulius.stonis@le.lt