Paskelbta: 2018-03-02 10:53:10 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys

Vilnius, Lietuva, 2018-03-02 10:53 CET -- „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565.  

2018 metų 1 mėnesio preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  2018 m. 1 mėnesio 2017 m. 1 mėnesio Pokytis
Pajamos 118,8 mln. Eur 108,2 mln. Eur 9,8 proc.
Koreguotas EBITDA* 28,2 mln. Eur 27,0 mln. Eur 4,4 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio mėn. siekė 118,8 mln. eurų ir buvo 9,8 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017m.(108,2 mln. eurų). Grupės koreguotas EBITDA rodiklis siekė 28,2 mln. eurų – 4,4 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (27mln. eurų). Geresnius grupės finansinius rezultatus labiausiai lėmė didesnės gamtinių dujų pardavimo apimtys ir kainos, kurios augo dėl pokyčių dujų rinkose bei pasibaigusios retrospektyvinės dujų kainos nuolaidos.

* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

         „Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt