Publicēts: 2018-03-01 13:23:16 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

AS "Latvijas Gāze" konsolidētais nerevidētais pārskats par 2017. gadu

Akciju sabiedrībai “Latvijas Gāze” (turpmāk- Latvijas Gāze) 2017. gads bija pārmaiņu un pārejas gads:

  • Gada sākumā, kā paredz Latvijas Republikas Saeimas 2016. gada 11. februāra Enerģētikas likuma grozījumi, Latvijas Gāze dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades darbības virzieni tika nodalīti jaundibinātā un pilnīgi neatkarīgā uzņēmumā AS “Conexus Baltic Grid”;
  • 2017.gada 3.aprīlī notika Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršana, radot iespējās dabasgāzes tirgū ienākt jauniem dalībniekiem;
  • 2017.gada 1.decembrī Latvijas Gāze nodalīja dabasgāzes sadales virzienu 100% meitas uzņēmumā- Akciju sabiedrība “Gaso”. AS “Gaso” ir likumiski, strukturāli, funkcionāli un operatīvi atdalīta kompānija ar atsevišķu un pilnīgi neatkarīgu Valdi un Padomi. AS “Latvijas Gāze” kopā ar AS “Gaso” veido Latvijas Gāze koncernu.

Kopš 2017. gada 3. aprīļa Latvijas dabasgāzes tirgū ienākuši vairāki jauni dalībnieki, kas aktīvi sacenšas par tirgus daļu ar vēsturisko tirgotāju. 2017. gada beigās kā gāzes tirgotāji Latvijā bija reģistrēti 37 uzņēmumi.

Lai gan Latvijas dabasgāzes tirgū parādījās konkurence, Latvijas Gāze atvērtā tirgū sasniedza 13 859 GWh tirdzniecības apjomu, kas ir par 12,7% mazāk nekā gadu iepriekš. Koncerna ieņēmumi, salīdzinot ar 2016. gadu, kritušies vien par 6,5% un bija 321 milj. EUR

Pēc tirgus atvēršanas Latvijas Gāze ne vien piegādā dabasgāzi tieši klientiem, bet arī pārdod dabasgāzi virtuālajā tirdzniecības punktā un Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Vienlaikus Latvijas Gāze aktīvi gatavojās ieiešanai Lietuvas un Igaunijas dabasgāzes tirgos. 2017. gada 17. augustā Sabiedrība saņēma dabasgāzes tirdzniecības licenci Lietuvā, bet 2017. gada 23. augustā – dabasgāzes tirdzniecības licenci Igaunijā.

Latvijas Gāzes koncerns 2017.gadā kopā investējis 9 milj. EUR, lielāko uzsvaru liekot uz ieguldījumiem sadales sistēmas uzturēšanā, investējot 72 % no kopējām Latvijas Gāzes koncerna investīcijām.

Ņemot vērā būtiskās tirgus un Latvijas Gāzes darbības vides izmaiņas, kā arī ar Latvijas Gāzes sadalīšanu saistītās izmaksas, Latvijas Gāzes koncerns neto peļņa 26 miljonu EUR apmērā uzskatāma par stabilu finanšu rezultātu.

Raugoties nākotnē, Latvijas Gāzes koncerna mērķis paliek saglabāt pozīcijas kā uzticamākajam dabasgāzes piegādātajam gan tirgus, gan mājsaimniecību klientiem un paplašināt tirdzniecību Baltijas reģionā.

Auditētais Latvijas Gāzes koncerna pārskats tiks publicēts 2018.gada 27.aprīlī.

         Madara Pundure
         Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
         Tel. 67369281, IR@lg.lv


2017_12_menesi_LV.pdf