Paskelbta: 2018-02-28 15:50:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pusmečio informacija

AB "Linas Agro Group" pranešimas apie 2017–2018 finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, 2018-02-28 15:50 CET --  

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2017–2018 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2017–2018 finansinių metų 6 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
         Tel. (8~45) 507 346

 


LNA_6_men_2017_2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2017-2018_IFRS_6 men_LT.pdf
LNA_6_men_2017-2018_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf