Avaldatud: 2018-02-28 15:36:49 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2017.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2018-02-28 15:36 CET --  

2017. aasta oli kontsernile eelkõige kohanemise aasta. Aasta alguses toimusid muudatused emaettevõtte ja kolme Eestis asuva meediaettevõtte juhtkonnas.

Uueks normaalsuseks on igas vanuses kasutajate järjepidev liikumine internetti, mis ühelt poolt avab meie toodetele uued võimalused, kuid teiselt poolt tähendab huvi vähenemist trükitud ajalehtede, ajakirjade ja reklaamtoodete vastu.

Kõik see nõuab uutmoodi lähenemist ja uutesse ärisuundadesse sisenemist, et käia kaasas tarbijate muutuvate vajaduste ja nõudmistega. Pidev ja julge innovatsioon on saamas meie tegemiste alustalaks, see pakub põnevust ja võimaldab üha konkurentsitihedamas ärikeskkonnas ellu jääda ja kasvada.

Uudisportaalide turuliidrina Baltimaades jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT-lahendustesse, et parandada oma lugejate ja reklaamiandjate kasutajakogemust eri kanalites ja platvormidel. 2017. aastal on arendatud edasi innovatiivset tehnoloogiat, mis võimaldab tasulise sisu eest maksta ühe klikiga. Usume selle tehnoloogia edusse ka rahvusvaheliselt ja lisaks pilootprojektis osalemisele oleme ettevõtte Zlick kaasinvestorid.

Valminud on reklaamivaba Delfi, mis võimaldab kuutasu eest lugeda reklaamivabalt Delfi portaali. Välja on tuldud nii meie eraldi digilehtede, erinevate tootepakettide kui ka Delfi rubriikide uute mobiilsete rakendustega.

Meie ettevõtete toodetud sisul on ligi 75 000 digitaalset tellijat, kel on ligipääs sisule kõikides kanalites. See tähendab juba jõulist sisenemist digitaalsete tellijate turule. Oleme meie regioonis kindlasti pioneerid, kes loovad teed tasulise sisu tarbimise kasvule Baltimaades. Eelnev aitab meil hästi balansseerida pabertulude langust.

Alates eelmisest aastast pakuvad meie meediaettevõtted kliendile võimalust osta reklaamiteenust ideest ja teostusest kuni meediapinnani. Pakume sihtrühmapõhiseid automaatseid reklaamimüügi lahendusi (programmatic advertising sales) ning vahendame lisaks veebireklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Aasta lõpus ostsime välja ülejäänud 51% osaluse Baltikumi suurimas internetireklaami multikanalis ja reklaamivõrgustikku haldavas ettevõttes Adnet Media.

Uue suunana oleme sisenenud ürituste korraldamise turule. Lisaks traditsioonilisele meediale liigume üha enam meelelahutussektorisse, pakkudes oma senistele ja uutele tarbijatele lisaks ajakirjanduslikule sisule ka elamusturundusüritusi.

Suuremad kordaminekud olid veebruaris Eesti korvpalliliiga Tähtede mäng; augustis Eesti taasiseseisvumisaastapäevale pühendatud Ruja taasühinemiskontsert Tallinna lauluväljakul (14 000 kuulajat oli 2017. aastal Eestis publiku arvult teine kontsert); Kadri Voorandi väljamüüdud kontserdid Nordea kontserdimajas ja  Delfi Leedu ettevalmistused 2018. aasta veebruaris aset leidnud suurejoonelise projekti „Idee Leedule“ tarbeks.

Suuremaid samme oleme tegemas digitaalsete väliekraanide äriliini suunal. Oleme oma haaret jõuliselt laiendanud väliekraanide võrku arendades. 2018. aastal on siit juba hea edasi minna ja keskenduda müügitegevusele.   

Kontserni meediaharu tegevust toetasid 2017. aastal tugevad makromajanduslikud näitajad kõikides Balti riikides, eelkõige Lätis. Teisalt võitleme aga ka meie suurte globaalsete hiidudega nagu Facebook ja Google, kes napsavad turukasvust suurema osa.

Raske oli trükiteenuste sektoris, kus hinnasurve on ülitugev ja kvaliteedile orienteeritud trükikoda peab jõuliselt laiendama oma toote- ja kliendiportfelli.

Kontserni 2017. aasta konsolideeritud käive kasvas võrreldes eelmise aastaga 1% ja ulatus 63,7 miljoni euroni. EBITDA jäi 21% alla eelmise aasta taseme, ulatudes 6,7 miljoni euroni, ning puhaskasum ulatus 3,1 miljoni euroni.

Juhatus teeb ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividende seitse senti ühe aktsia kohta ehk kokku summas 2,1 miljonit eurot.

Selles mängisid rolli eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenev hinnakonkurents ja kasumlikkuse langus, samuti kojukandefirma vähenevad kandemahud ja kasvavad tööjõukulud. Erakorraliselt tuli alla hinnata ka Ajakirjade Kirjastuse bilansis kajastatud paari aasta vanused raamatud, mille toona trükitud tiraažid osutusid liialt optimistlikuks.

Et raamatute turg on pidevas languses, ühendati efektiivsuse suurendamiseks Ajakirjade Kirjastuse raamatute kirjastamise osakond IV kvartalis kontserni eraldiseisva raamatukirjastusettevõttega Hea Lugu. Ajakirjade Kirjastuses on tehtud investeeringuid veebivõimekuse parandamisse, mis suurendab tööjõukulusid ja on esimesel aastal mõjutanud negatiivselt ettevõtte kasumit.

Leedus müüdi aasta lõpus kahjumlikuks muutunud ajakirjade ärisuund, mis annab võimaluse kontsentreeruda eelkõige veebitegevustele ja teistele kasvutrendis suundadele. 

Positiivse poolena saab aga välja tuua veebitulude kasvu kõikides riikides ja kontsernis kokku 16%. Peaaegu 50% on kasvanud digitaalsed levitulud. Veebitulud annavad juba 33% kontserni kogutuludest.

2018 on meile mitmes segmendis uute lootuste ja ootuste aasta. Oleme eelmisel aastal teinud suuri investeerimisotsuseid ning käesolev aasta peaks andma ka esimesi tulemusi. Meediasektoris näeme järjekindlalt kasvu kõikides meie ettevõtetes. Käesoleval aastal on kindlasti olulise tähelepanu all digitaalsete tellimuste tulude suurendamine. Meie ürituste suund on end tõestanud Eestis, pead tõstab ka Leedu. Lätis on käsil agressiivne laienemine väliekraanide ärisuunal. Trükisegmendis ootame stabiliseerumist ja uute investeeringute mõju käibele ning EBITDA-le. Ühtlasi soovime suurendada meie digitaalsete tulude osatähtsust portfellis – seda nii olemasolevate meediaettevõtete baasil kui ka uute ideede näol.

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%
konsolideeritud (tuhandetes EUR)
IV kv 2017 IV kv 2016 Muutus % IV kv 2015 IV kv 2014 IV kv 2013
Perioodi kohta            
Müügitulu 17 606 17 409 1% 17 181 16 778 16 526
EBITDA 1 512 2 981 -49% 2 720 2 757 2 015
EBITDA marginaal (%) 8,6% 17,1%   15,8% 16,4% 12,2%
Ärikasum* 630 2 113 -70% 1 936 1 895 1 348
Ärirentaablus* (%) 3,6% 12,1%   11,3% 11,3% 8,2%
Intressikulud (104) (123) 16% (141) (186) (185)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* 508 1 868 -73% 1 660 1 614 1 057
Puhasrentaablus* (%) 2,8% 10,7%   9,7% 9,6% 6,4%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
703 1 868 -62% 460 1 149 (1 410)
Puhasrentaablus (%) 4,0% 10,7%   2,7% 6,8% -8,5%
Varade tootlus (%) 0,9% 2,4%   0,6% 1,4% -1,8%
Omakapitali tootlus (%) 1,3% 3,7%   0,9% 2,4% -3,2%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,02  0,06   0,02 0,04 (0,05)

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%
konsolideeritud (tuhandetes EUR)
12 kuud 2017 12 kuud 2016 Muutus % 12 kuud 2015 12 kuud 2014 12 kuud
2013
Perioodi kohta            
Müügitulu 63 699 62 793 1% 61 528 61 384 58 427
EBITDA 6 713 8 487 -21% 7 869 8 878 7 264
EBITDA marginaal (%) 10,5% 13,5%   12,8% 14,5% 12,4%
Ärikasum* 3 526 5 221 -32% 4 866 5 638 4 647
Ärirentaablus* (%) 5,5% 8,3%   7,9% 9,2% 8,0%
Intressikulud (427) (518) 17% (618) (732) (763)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* 2 952 4 406 -33% 3 907 4 620 3 548
Puhasrentaablus* (%) 4,6% 7,0%   6,4% 7,5% 6,1%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
3 146 4 406 -29% 2 707 5 110 1 081
Puhasrentaablus (%) 4,9% 7,0%   4,4% 8,3% 1,9%
Varade tootlus (%) 4,1% 5,8%   3,5% 6,6% 1,4%
Omakapitali tootlus (%) 6,1% 8,9%   5,6% 11,4% 2,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,11  0,15   0,09 0,17 0,04

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) 31.12.2017 31.12.2016 Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 16 725 16 250 3%
Põhivara 62 597 61 507 2%
Varad kokku 79 322 77 757 2%
       sh raha ja pangakontod 2 818 4 572 -38%
       sh firmaväärtus 39 920 38 904 3%
Lühiajalised kohustused 11 081 12 223 -9%
Pikaajalised kohustused 15 747 14 462 9%
Kohustused kokku 26 828 26 684 1%
       sh võlakohustused 15 791 16 603 -5%
  Omakapital 52 494 51 073 3%
         

 

Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 31.12.2017 31.12.2016
Omakapitali osakaal (%) 66% 66%
Võla ja omakapitali suhe (%) 30% 33%
Võla ja kapitali suhe (%) 20% 19%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) 2,35 1,96
Likviidsuskordaja 1,51 1,33

 FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) IV kv 2017 IV kv 2016 Muutus % IV kv 2015 IV kv 2014 IV kv 2013
Perioodi kohta            
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 15 016 14 743 2% 14 811 14 454 14 291
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 1 590 2 660 -40% 2 440 2 413 1 815
EBITDA marginaal (%) 10,6% 18,0%   16,5% 16,7% 12,7%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 840 1 889 -56% 1 718 1 661 1 175
Ärirentaablus* (%) 5,6% 12,8%   11,6% 11,5% 8,2%
Intressikulu (ainult tütarettevõtted) (97) (114) 15% (125) (158) (185)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil (233) 210 -211% 196 182 174
Perioodi puhaskasum* 508 1 868 -73% 1 660 1 601 1 057
Puhasrentaablus* (%) 3,4% 12,7%   11,2% 11,1% 7,4%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
703 1 868 -62% 460 1 136 (1 410)
Puhasrentaablus (%) 4,7% 12,7%   3,1% 7,9% -9,9%
Varade tootlus (%) 0,9% 2,5%   0,6% 1,5% -1,8%
Omakapitali tootlus (%) 1,3% 3,7%   0,9% 2,4% -3,2%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,02  0,06   0,02 0,04 (0,05)

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) 12 kuud 2017 12 kuud
2016
Muutus % 12 kuud
2015
12 kuud
2014
12 kuud
2013
Perioodi kohta            
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 54 070 53 324 1% 52 773 52 793 50 086
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 6 261 7 280 -14% 6 680 7 894 6 591
EBITDA marginaal (%) 11,6% 13,7%   12,7% 15,0% 13,2%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 3 475 4 328 -20% 3 920 4 973 4 071
Ärirentaablus* (%) 6,4% 8,1%   7,4% 9,4% 8,1%
Intressikulu (ainult tütarettevõtted) (400) (471) 15% (550) (689) (763)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil (2) 772 -100% 785 557 494
Perioodi puhaskasum* 2 952 4 406 -33% 3 907 4 621 3 548
Puhasrentaablus* (%) 5,5% 8,3%   7,4% 8,8% 7,1%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
3 146 4 406 -29% 2 707 5 110 1 081
Puhasrentaablus (%) 5,8% 8,3%   5,1% 9,7% 2,2%
Varade tootlus (%) 4,2% 6,1%   3,7% 6,8% 1,4%
Omakapitali tootlus (%) 6,1% 8,9%   5,6% 11,4% 2,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,11  0,15   0,09 0,17 0,04

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
31.12.2017 31.12.2016 Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 13 827 13 094 6%
Põhivara 62 130 61 074 2%
Varad kokku 75 957 74 169 2%
       sh raha ja pangakontod 1 073 2 856 -62%
       sh firmaväärtus 37 969 36 953 3%
Lühiajalised kohustused 8 372 9 591 -13%
Pikaajalised kohustused 15 091 13 504 12%
Kohustused kokku 23 463 23 095 2%
       sh võlakohustused 15 257 15 784 -3%
Omakapital 52 494 51 073 3%

 

Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 31.12.2017 31.12.2016
Omakapitali osakaal (%) 69% 69%
Võla ja omakapitali suhe (%) 29% 31%
Võla ja kapitali suhe (%) 21% 20%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio) 2,44 2,17
Likviidsuskordaja 1,65 1,37

 

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDA Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
 
 
EBITDA marginaal (%)  EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%)  Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%)  Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%) Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordaja EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
Likviidsuskordaja Käibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mida põhjustab üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumine. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. See avaldub nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldises vähenemises kui ka teiste reklaamikanalite eelistamises nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate tarbimisharjumuste muutumine, näiteks uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ja muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, sest tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige väiksemad, samuti pärast jõulu- ja uusaastapidustusi aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, sest juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad IV kv 2013–2017

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  IV kv
 2017
IV kv
2016
Muutus % IV kv
 2015
IV kv
 2014
IV kv
 2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 9 449 8 861 7% 8 399 7 535 7 617
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 5 944 4 993 19% 4 544 4 015 3 389
Trükiteenuste segment 6 496 6 952 -7% 7 386 8 083 7 566
Meelelahutuse segment 0 0 - 0 0 0
Kesksed tegevused 686 566 21% 543 459 393
Segmentidevahelised elimineerimised (1 616) (1 635)   (1 517) (1 624) (1 286)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 15 016 14 743 2% 14 811 14 454 14 291
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 12 391 11 836 5% 11 042 10 141 10 042
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 6 272 5 286 19% 4 841 4 257 3 584
Trükiteenuste segment 6 496 6 952 -7% 7 386 8 083 7 566
Meelelahutuse segment 0 0 - 0 0 0
Kesksed tegevused 686 566 21% 543 459 393
Segmentidevahelised elimineerimised (1 967) (1 944)   (1 790) (1 905) (1 477)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 17 606 17 409 1% 17 181 16 778 16 525

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  IV kv
 2017
IV kv
2016
Muutus % IV kv
 2015
IV kv
 2014
IV kv
 2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 1 168 1 618 -28% 1 299 1 103 1 014
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 1 089 1 939 -44% 1 580 1 447 1 214
Trükiteenuste segment 952 1 329 -28% 1 355 1 623 1 604
Meelelahutuse segment 0 0 - (4) 0 0
Kesksed tegevused (529) (287) 85% (210) (313) (763)
Segmentidevahelised elimineerimised 0 0   0 0 (40)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 1 590 2 660 -40% 2 440 2 413 1 815
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 1 512 2 981 -49% 2 720 2 757 2 015

 

EBITDA marginaal IV kv
 2017
IV kv
 2016
IV kv
 2015
IV kv
 2014
IV kv
 2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 12% 18% 15% 15% 13%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 9% 16% 14% 14% 12%
Trükiteenuste segment 15% 19% 18% 20% 21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 11% 18% 16% 17% 13%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 9% 17% 16% 16% 12%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad 12 kuud 2013-2017

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  12 kuud
 2017
12 kuud
2016
Muutus % 12 kuud
 2015
12 kuud
 2014
12 kuud
 2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 33 498 31 579 6% 30 063 27 459 25 842
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 19 963 17 307 15% 15 555 13 449 11 595
Trükiteenuste segment 23 879 25 585 -7% 25 842 28 951 27 462
Meelelahutuse segment 0 0 - 517 0 0
Kesksed tegevused 2 486 2 233 11% 1 937 1 731 1 530
Segmentidevahelised elimineerimised (5 793) (6 073)   (5 586) (5 347) (4 748)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 54 070 53 324 1% 52 773 52 793 50 086
Meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 44 429 42 231 5% 39 942 36 930 34 954
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 21 024 18 094 16% 16 619 14 306 12 226
Trükiteenuste segment 23 879 25 585 -7% 25 842 28 951 27 462
Meelelahutuse segment 0 0 - 517 0 0
Kesksed tegevused 2 486 2 233 11% 1 937 1 731 1 530
Segmentidevahelised elimineerimised (7 095) (7 255)   (6 710) (6 228) (5 520)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 63 699 62 793 1% 61 528 61 384 58 426

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  12 kuud
 2017
12 kuud
2016
Muutus % 12 kuud
 2015
12 kuud
 2014
12 kuud
 2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 3 729 3 572 4% 3 724 3 026 2 124
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 4 181 4 779 -13% 4 913 4 010 2 796
Trükiteenuste segment 3 734 4 645 -20% 4 966 5 944 5 862
Meelelahutuse segment 0 (2) -76% (1 110) 0 0
Kesksed tegevused (1 201) (936) 28% (899) (1 076) (1 356)
Segmentidevahelised elimineerimised 0 0   0 0 (38)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 6 261 7 280 -14% 6 680 7 894 6 591
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 6 713 8 487 -21% 7 869 8 878 7 264

 

EBITDA marginaal 12 kuud
 2017
12 kuud
 2016
12 kuud
 2015
12 kuud
 2014
12 kuud
 2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 11% 11% 12% 11% 8%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 9% 11% 12% 11% 8%
Trükiteenuste segment 16% 18% 19% 21% 21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 12% 14% 13% 15% 13%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 11% 14% 13% 14% 12%

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudiseportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis ja Leedus, kodukandeteenuse osutamist.

2017. aasta III kvartalis soetasime Läti digitaalse välireklaamimüügi ettevõtte ACM LV ja 2017. aasta IV kvartalis 100%-lise osaluse ettevõttes Adnet Media.

 

 Kontsernile kuuluvad uudiseportaalid

Omanik Portaal Omanik Portaal
Ekspress Meedia www.delfi.ee Ekspress Meedia www.ekspress.ee
  rus.delfi.ee   www.maaleht.ee
Delfi Läti www.delfi.lv   www.epl.ee
  rus.delfi.lv    
Delfi Leedu www.delfi.lt SL Õhtuleht www.ohtuleht.ee
  ru.delfi.lt   www.vecherka.ee

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu EBITDA
  IV kv
 2017
IV kv
2016
Muutus 
%
IV kv
2017
IV kv
2016
Muutus
 %
Ekspress Meedia 5 039 5 085 -1% 391 443 -12%
        sh Delfi Eesti online müügitulu 1 828 1 772 3%      
Delfi Läti 1 086 997 9% 132 262 -50%
Delfi Leedu 2 786 2 558 9% 628 865 -27%
        sh Delfi Leedu online müügitulu 2 328 2 041 14%      
Adnet 384 - - 24 - -
Hea Lugu 241 230 4% 43 50 -13%
Zave Media 0 - 0 0 -
ACM LV 33 - - (37) - -
Muud ettevõtted 0 - (15) (1) 1078%
Segmendisisesed elimineerimised (120) (9)   2 0  
KOKKU tütarettevõtted 9 449 8 861 7% 1 168 1 618 -28%
SL Õhtuleht* 1 236 1 134 9% 71 65 9%
Ajakirjade Kirjastus* 1 245 1 368 -9% (123) 160 -177%
Express Post* 640 677 -5% (36) 75 -148%
Linna Ekraanid* 85 115 -26% 9 20 -57%
Segmendisisesed elimineerimised (264) (318)   2 0  
KOKKU ühisettevõtted 2 942 2 975 -1% (77) 320 -124%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 12 391 11 836 5% 1 089 1 939 -44%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu EBITDA
  12 kuud
 2017
12 kuud
2016
Muutus 
%
12 kuud
2017
12 kuud
2016
Muutus
 %
Ekspress Meedia 19 309 19 116 1% 1 554 1 448 7%
        sh Delfi Eesti online müügitulu 6 853 6 728 2%      
Delfi Läti 3 811 3 375 13% 395 413 -4%
Delfi Leedu 9 544 8 563 11% 1 799 1 741 3%
        sh Delfi Leedu online müügitulu 7 831 6 601 19%      
Adnet 384 - - 24 - -
Hea Lugu 523 538 -3% 26 33 -21%
Zave Media 0 1 -1 (0) (61) -100%
ACM LV 54 - - (55) - -
Muud ettevõtted 0 - (16) (2) 574%
Segmendisisesed elimineerimised (126) (13)   2 0  
KOKKU tütarettevõtted 33 498 31 579 6% 3 729 3 572 4%
SL Õhtuleht* 4 625 4 329 7% 433 394 10%
Ajakirjade Kirjastus* 4 576 4 765 -4% 69 544 -87%
Express Post* 2 369 2 609 -9% (117) 247 -147%
Linna Ekraanid* 411 166 148% 66 22 195%
Segmendisisesed elimineerimised (1 052) (1 218)   2 0  
KOKKU ühisettevõtted 10 931 10 651 3% 453 1 207 -62%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 44 429 42 231 5% 4 181 4 779 -13%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

ONLINE MEEDIA

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutajate uuringu metoodikat nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Selle tulemusena on arvutikasutajate ehk PC andmetele liidetud nüüdsest ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite kasutajate andmed. Võrreldavad andmed on olemas alates eelmise aasta septembrist.

Delfi Eesti kasutajate arv on jäänud läbi aasta stabiilseks. Juulis 2017 näha olev tõus on tehniline mõõtmisviga  ega peegelda tegelikku kasutajate arvu suurenemist.

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

Delfi on jätkuvalt suurima kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Läti valitsuse tellimusel 2017. a kevadel tehtud uuringu järgi on Delfi.lv Läti kõige usaldusväärsem meediakanal, edestades ka riiklikku telekanalit. Juulis 2017 näha olev tõus on tehniline mõõtmisviga ega peegelda tegelikku kasutajate arvu suurenemist.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

Delfi.lt on jätkuvalt Leedu kõige suurem ja nähtavam portaal. Leedu interneti lugejaskond on jäänud stabiilseks ja olulisi muutuseid ei ole. 2017. aastal on õnnestunud Delfil tänu oma uutele toodetele, heale turundustööle ja rõhuasetusega mobiilile suurendada vahet konkurendiga veelgi.

 

TRÜKIMEEDIA

 

Eesti ajalehtede tiraažid 2016–2017

Alates oktoobrist 2016 ja kogu 2017. aasta on püsinud suurima tiraažiga ajalehena Õhtuleht. Traditsiooniliselt on jaanuaris ja detsembris korra tiraažilt kõige suurem Maaleht. Ülaltoodud tabelis kajastuvad ainult paberajalehtede tiraažid ning see ei sisalda digitaalsete tellijate andmeid. 

 

Kontserni ajalehtede tiraaž koos digitaalsete tellimustega 2016–2017

Selleks, et pakkuda täielikku ülevaadet ajalehtede turudünaamikast, tuleks vaadata paberajalehtede tiraaže koos digitellijatega. Siin on näha, kuidas digiväljaannete tellijate arvu kasv kompenseeris paberlehtede tellijate arvu languse ja kuidas 2017. aasta teises pooles kasvas paberlehtede tiraaž koos digitaalsete tellijate arvuga kõikide ajalehtede puhul. Eesti Päevaleht oli selles osas esimene ning on siiani väga edukas digitaalse ärisuuna arendaja. Et digitaalsete tellijate arv on meile kättesaadav ainult kontserni enda väljaannete kohta, saame sellist pilti esitada enda väljaannete ning mitte kõikide turuosaliste kohta.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu EBITDA
  IV kv
2017
IV kv
2016
Muutus
%
IV kv
2017
IV kv
2016
Muutus %
Printall 6 496 6 952 -7% 952 1 329 -28%

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu EBITDA
  12 kuud
2017
12 kuud
2016
Muutus
%
12 kuud
2017
12 kuud
2016
Muutus %
Printall 23 879 25 585 -7% 3 734 4 645 -20%

 

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvelt. Hinnasurve on väga tugev Skandinaavias ja Eestis, sest ka teised Balti riigid pakuvad väga konkurentsivõimelisi teenuseid. Käibe veelgi suuremat langust on aidanud ära hoida kaks aastat tagasi soetatud poognamasin, mis on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti ka väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit. Samuti teeme aktiivset müügitööd väljaspool Põhjamaid. 

 Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2017 31.12.2016
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 1 037 2 805
Tähtajalised hoiused 36 51
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 917 7 468
Ettevõtte tulumaksu nõuded 4 0
Varud 2 832 2 770
Käibevara kokku 13 827 13 094
Põhivara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 750 982
Edasilükkunud tulumaksu vara 47 34
Investeeringud ühisettevõtetesse 2 372 2 435
Investeeringud sidusettevõtetesse  354 591
Materiaalne põhivara 12 189 12 722
Immateriaalne põhivara 45 419 44 310
Põhivara kokku 62 130 61 074
VARAD KOKKU 75 957 74 168
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 166 2 313
Võlad ja ettemaksed 8 095 7 170
Ettevõtte tulumaksu kohustused 111 108
Lühiajalised kohustused kokku 8 372 9 591
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 15 091 13 471
Edasilükkunud tulumaksukohustus 0 33
Pikaajalised kohustused kokku 15 091 13 504
KOHUSTUSED KOKKU 23 463 23 095
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 68 0
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 17 878 17 878
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (22) (863)
Reservid 1 531 2 058
Jaotamata kasum 18 762 17 723
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 52 426 51 073
OMAKAPITAL KOKKU 52 494 51 073
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 75 957 74 168

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2017 IV kv 2016 12 kuud 2017 12 kuud 2016
Müügitulu 15 016 14 743 54 070 53 324
Müüdud toodangu kulu (11 900) (11 163) (42 869) (42 122)
Brutokasum 3 115 3 580 11 201 11 202
Muud äritulud 471 579 1 189 1 085
Turunduskulud (821) (770) (2 898) (2 488)
Üldhalduskulud (1 884) (1 446) (5 921) (5 357)
Muud ärikulud (42) (54) (97) (114)
Kasum äritegevusega seotud varade müügist 194 0 194 0
Ärikasum 1 034 1 889 3 669 4 328
Intressitulud 36 7 173 32
Intressikulud (97) (114) (400) (471)
Kasum/(kahjum) valuutakursi muutusest (4) (6) (11) (10)
Muud finantstulud/(kulud) 174 (10) 129 (56)
Kokku finantstulud/(kulud) 108 (123) (109) (505)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (233) 210 (2) 772
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt (17) 72 (68) 113
Kasum enne tulumaksustamist 892 2 047 3 490 4 708
Tulumaks (190) (180) (344) (302)
Aruandeperioodi  kasum 703 1 868 3 146 4 406
Aruandeperioodi  kasum, mis on omistatav        
Emaettevõtte aktsionäridele 696 1 868 3 140 4 406
Vähemusosalusele 6 6 0
Muu koondkasum 0 0 0 0
Muu koondkasum kokku 703 1 868 3 146 4 406
Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav        
Emaettevõtte aktsionäridele 696 1 868 3 140 4 406
Vähemusosalusele 6 6 0
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta 0,02 0,06 0,11 0,15

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2017 12 kuud 2016
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi ärikasum 3 669 4 328
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 787 2 953
Kasum äritegevusega seotud varade müügist (194) 0
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest (11) 37
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 0 136
Äritegevuse rahavood:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (105) (709)
Varude muutus (62) (53)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (497) 484
Rahavood põhitegevusest 5 587 7 175
Makstud ettevõtte tulumaks (371) (293)
Makstud intressid (448) (519)
Rahavood äritegevusest kokku 4 769 6 363
Rahavood investeerimistegevusest    
Tütarettevõtete soetamine (miinus raha ettevõttes) (546) 0
Ühisettevõtete soetamine 0 (868)
Sidusettevõtte soetamine (74) (311)
Muude investeeringute ost ja tagasilaekumised (785) 5
Äritegevusega seotud varade müük 130 0
Saadud intressid 169 32
Põhivara soetamine (2 023) (1 335)
Põhivara müük 12 39
Antud laenud (2 227) (25)
Antud laenude tagasimaksed 1 054 175
Rahavood investeerimistegevusest kokku (4 290) (2 289)
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud dividendid (1 787) (1 456)
Sidusettevõtetelt ja ühisettevõtetelt saadud dividendid 56 246
Tasutud kapitalirendi maksed (71) (72)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 92 0
Saadud laen 0 11
Saadud laenude tagasimaksed (552) (2 186)
Omaaktsiate soetamine 0 (687)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (2 261) (4 144)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (1 782) (71)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 856 2 927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 073 2 856

 

 

         Lisainformatsioon:
         Mari-Liis Rüütsalu
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: mariliis.ryytsalu@egrupp.ee


EG_IV_kvartal_2017_EST.pdf