Publicēts: 2018-02-28 12:01:40 CET
AgroCredit Latvia
Finanšu informācija

SIA "AgroCredit Latvia" nerevidētais starpperioda pārskats par 2017.gadu

Mārupe, Latvia, 2018-02-28 12:01 CET -- 2017. gads AgroCredit Latvia bija mērenas izaugsmes gads. Sezonas beigās (jūlijā) izdevās pārsniegt 7 mEUR kopējo kredītu portfeli, kas ir augstākais rādītājs uzņēmuma darbības laikā. Kopējie procentu ieņēmumi pieauga par 14% un būtiski arī palielinājās tīrā peļņa.

Par 50 tEUR tika palielināti uzkrājumi kredītrisku kompensēšanai un tādējādi ir izpildītas uzņēmuma uzkrājumu veikšanas politikā izvirzītās prasības.

Izdevās samazināt kredītresursu pašizmaksu, piesaistot papildus līdzekļus caur obligācijām un aizvietojot dārgākus kredītresursu avotus. Veiksmīgi tika turpināta un paplašināta sadarbība ar AS Citadele banka.

2018.gadā plānojam turpmāku kreditēšanas apjomu izaugsmi. Ņemot vērā to, ka rudenī laikapstākļu dēļ bija apgrūtināta ziemāju sēja, paredzams, ka pavasarī būs aktīvāka vasarāju sēja un attiecīgi lielāks pieprasījums pēc apgrozāmo līdzekļu finansējuma.

 

         Valdes priekšsēdētājs Ģirts Vinters
         girts.vinters@agrocredit.lv
         +37129445225


2017 GP Operativais.pdf