Paskelbta: 2018-02-27 08:58:57 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2017 m. 12 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės pardavimų pajamos per 2017 metus buvo 113,6 mln. Eur, arba 25,5% didesnės nei prieš metus. 2016 metais pardavimų pajamos buvo 90,5 mln. eurų. 2017 metais įmonių grupė uždirbo 6,4 mln. Eur grynojo pelno arba 42% daugiau nei per praėjusius metus. 2016 metais grynasis pelnas buvo 4,5 mln. eurų.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2017 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2017 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf.pdf