Published: 2018-02-26 18:16:09 CET

Landfestar ehf.: Ársreikningur Landfesta ehf. 2017

  • Rekstrartekjur ársins námu 2.913 m.kr. (2016: 2.760 m.kr.).
  • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir 2017 nam 1.738 m.kr. (2016: 1.834 m.kr.).
  • Heildarhagnaður ársins 2016 nam 1.209 m.kr. (2016: 1.028 m.kr.).
  • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 27.428 m.kr. (2016: 25.601 m.kr.).
  • Handbært fé frá rekstri nam 1.161 m.kr. á árinu (2015: 1.337 m.kr.).
  • Matsbreyting var jákvæð á árinu 2017 og nam 829 m.kr. (2016: Jákvæð um 83 m.kr.).
  • Vaxtaberandi skuldir námu 15.062 m.kr. í árslok 2017. (2016: 14.964 m.kr.).
  • Eiginfjárhlutfall nam 42,4%. (2016: 39,5%).
  • Hagnaður á hlut var 0,73. (2016: 0,62).

Ársreikningur Landfesta ehf. var samþykktur af stjórn félagsins í dag, 26. febrúar 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Endurskoðendur félagsins, KPMG ehf., hafa endurskoðað reikninginn og áritað hann fyrirvaralausri áritun.

Rekstrartekjur ársins námu 2.913 m.kr. árið 2017 samanborið við 2.760 m.kr. árið 2016. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir árið 2017 nam 1.738 m.kr. samanborið við 1.834 m.kr. árið áður. Heildarhagnaður ársins 2017 nam 1.209 m.kr. en hann var 1.028 m.kr. árið 2016. Fjárfestingareignir námu 27.428 m.kr. árið 2017 samanborið við 25.601 m.kr. árið áður og eignir til eigin nota námu 3.570 m.kr. árið 2017. Handbært fé frá rekstri nam 1.161 m.kr. á árinu samanborið við 1.337 m.kr.árið 2016. Matsbreyting var jákvæð á árinu 2017 og nam 829 m.kr. en árið áður var matsbreytingin jákvæð um 83 m.kr. Vaxtaberandi skuldir námu 15.062 m.kr. í árslok 2017 samanborið við 14.964 m.kr. í árslok 2016. Eiginfjárhlutfall nam 42,4% og hækkaði um 2,9% milli ára. Hagnaður á hlut var 0,73 en var 0,62 árið 2016.

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur út arður á árinu 2018 vegna ársins 2017.

Fasteignirnar við Pósthússtræti 2 sem hýsa Hótel 1919 eru flokkaðar sem eignir til eigin nota þar sem í fasteignunum er annar rekstur en útleiga fasteigna og reksturinn er í eigu dótturfélags Landfesta. Eigin eignir samstæðunnar námu 3.570 m.kr. árið 2017 og eru eignirnar við Pósthússtræti 2 einu eigin eignir samstæðunnar.

Landfestar er eitt af fimm dótturfélögum í samstæðu Eikar fasteignafélags hf. Fasteignir félagsins eru um 35 talsins, telja um tæpa 105 þús. útleigufermetra, leigueiningar eru tæplega 170 og fjöldi leigutaka er yfir 100. Helstu fasteignir félagsins eru Pósthússtræti 2, Borgartún 21, 21a og 26 og Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær).

Landfestar ehf. gaf út skuldabréfaflokkinn LF 14 1 í júní 2014. Í desember 2014 var skuldabréfaflokkurinn skráður á aðalmarkað Nasdaq Iceland. Staðfesting endurskoðanda á útreikningum útgefanda LF 14 1 á skilmálum skuldabréfaflokksins eru meðfylgjandi tilkynningu þessari. Samkvæmt staðfestingu endurskoðanda stóðust allir skilmálar skuldabréfaflokksins LF 14 1 miðað við dagsetninguna 31.12.2017.

Fjárhagsdagatal 2018

Hálfs árs uppgjör Landfesta ehf. 2018 verður birt í viku 35, 2018.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is s. 590-2200 / 820 8980


Staðfesting á skilyrðum LF 14 1.pdf
Ársreikningur 2017.pdf