Paskelbta: 2018-02-21 15:50:18 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "Modus Grupė" obligacijos bus įtrauktos į Baltijos alternatyviąją rinką First North

Vilnius, Lietuva, 2018-02-21 15:50 CET -- 2018 m. vasario 21 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2018 m. vasario 26 d. įtraukti UAB "Modus Grupė" obligacijas į prekybą alternatyvioje rinkoje First North, kurios operatorius yra AB Nasdaq Vilnius, Bendrovės prašymu.

  

Emitento pavadinimas UAB "Modus Grupė"
Emitento trumpinys MDG
ISIN kodas LT0000432023
Obligacijų išpirkimo terminas 2020.12.04
Obligacijos nominali vertė (EUR) 100
Emisijos dydis (vnt.) 49 999
Bendra nominali emisijos vertė (EUR) 4 999 900
Pavedimų knyga MDGB050020FA
Rinka First North Vilnius

   

UAB “Modus Grupė” sertifikuotas patarėjas yra advokatų kontora Sorainen ir partneriai (Lietuva).

Priedai: UAB "Modus Grupė" Bendrovės aprašymas, 2016 ir 2015 finansinių metų audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos ir konsoliduoti metiniai pranešimai.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


MODUS GRUPE bendroves aprasymas.pdf
Modus Grupe kons 2015.pdf
Modus Grupe kons 2016.pdf