Publicēts: 2018-02-20 12:31:36 CET
VEF
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Papildus informācija pieejama pielikumā pievienotajā dokumentā.

 

Tamāra Kampāne,

valdes locekle AS VEF,

e-pasts: kampane@vef.apollo.lv

 


TK Insider notification new.pdf