Paskelbta: 2018-02-15 12:00:00 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Nasdaq Vilnius sprendimas dėl sąlyginio AB "Novaturas" akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą

Vilnius, Lietuva, 2018-02-15 12:00 CET -- Dėl AB „Novaturas“ sąlyginio akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą:
Novaturas PVA (ISIN kodas  LT0000131872)
emisijos dydis: 7 807 000,
nominali vertė: 0.03 EUR,
bendra nominali vertė: 234 210.00 EUR

1. Įtraukti AB „Novaturas“ paprastąsias vardines akcijas (PVA), kurių ISIN kodas LT0000131872, į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu iki 2018 m. kovo 19 d. AB „Novaturas“ įvykdys šias AB Nasdaq Vilnius valdybos nustatytas sąlygas:

1.1.  teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtintas ir paskelbtas vertybinių popierių, kuriuos siekiama siūlyti viešai ir įtraukti į reguliuojamą rinką, prospektas; ir

1.2.  AB „Novaturas“ PVA bus viešai išplatintos tiek, kad būtų įvykdyti AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nustatyti reikalavimai, įskaitant ir 5.4. punktą dėl išplatinto pakankamo laisvų akcijų skaičiaus.


2. Nustatyti, kad AB „Novaturas“ paprastosios vardinės akcijos bus laikomos įtrauktomis į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą pateikus ataskaitą apie sąlygų įvykdymą ir AB Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą, kad AB „Novaturas“ ir jos išleistos finansinės priemonės atitinka AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

3. Jeigu bus įvykdytos šiame AB Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nustatytos sąlygos, AB Nasdaq Vilnius valdyba nustatys įtraukimo į prekybos sąrašą dieną, kuri taip pat bus ir pirmoji šių finansinių priemonių kotiravimo diena. Numatoma, kad pirmoji AB „Novaturas“ PVA įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą diena bei pirmoji šių vertybinių popierių kotiravimo diena bus 2018 m. kovo 21 d.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.