Publicēts: 2018-02-13 16:00:58 CET
Rietumu Asset Management
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS “Rietumu Asset Management” IPS paziņo par izmaiņām tās valdes sastāvā.

AS “Rietumu Asset Management” IPS paziņo ka ir notikušas izmaiņas sabiedrības valdes sastāvā.

Sākot ar 12.02.2018 valdes locekļa amatu atstāj Dorofejevs Nikolajs (iecelts valdē 01.02.2017).

Sākot ar 12.02.2018 sabiedrības valde sastāv no:

•           Počtarenko Pāvels - valdes priekšsēdētājs

•           Moskaļuks Jurijs - valdes loceklis