Offentliggjort: 2018-02-05 08:47:22 CET
Topdanmark A/S
Intern viden

Peter Hermann er udnævnt til ny CEO for Topdanmark

5. februar 2018
Med. nr. 03/2018

 

Af selskabsmeddelelse nr. 25/2017 fremgik det, at Christian Sagild stoppede som CEO for Topdanmark med virkning fra 1. januar 2018. Samtidigt fremgik det, at bestyrelsen indledte en rekrutteringsproces med henblik på at finde Christian Sagilds afløser.

I forlængelse heraf blev det i selskabsmeddelelse nr. 32/2017 oplyst, at indtil rekrutteringsprocessen var tilendebragt og den nye CEO tiltrådt, var Lars Thykier konstitueret som CEO sideløbende med sin rolle som CFO.

Bestyrelsen har nu afsluttet rekrutteringsprocessen og har udnævnt Peter Hermann som ny CEO for Topdanmark med virkning fra i dag.

Peter Hermann er 44 år og kommer fra en stilling som CEO for Topdanmark Livsforsikring. Peter Hermann har været CEO for Topdanmark Livsforsikring siden 2016, hvor han kom PFA.

Samtidigt fratræder Marianne Wier stillingen som CIO. Marianne Wier har været medlem af direktionen siden 1. marts 2016. Bestyrelsen takker Marianne Wier for en stor og engageret indsats som CIO for Topdanmark.

Direktionen vil herefter bestå af CEO Peter Hermann, CFO Lars Thykier og COO Brian Rothemejer Jacobsen.

I forbindelse med udnævnelsen af Peter Hermann til CEO udtaler bestyrelsesformand Torbjörn Magnusson: ”Efter en grundig rekrutteringsproces er bestyrelsen glade for at udnævne Peter Hermann som ny CEO for Topdanmark. Peter Hermann har som CEO for Topdanmark Livsforsikring været ankermanden bag den succesfulde udvikling i Topdanmark Livsforsikring. Topdanmark Livsforsikring har således i de senere år har været det livs- og pensionsforsikringsselskab i Danmark med den højeste præmievækst. Samtidigt har Topdanmark Livsforsikring formået at effektivisere forretningen, forbedre rentabiliteten og introducere nye kundevenlige serviceydelser.”

Torbjörn Magnusson fortsætter: ”Topdanmarks strategi er - uændret - at være et værdiskabende selskab på det danske skade- og livsforsikringsmarked. Det bliver Peter Hermanns opgave at videreudvikle den digitale forandringsproces, vi har iværksat med henblik på at blive endnu mere effektive og konkurrencedygtige.”

CEO Peter Hermann supplerer: ”Jeg ser frem til - sammen med den øvrige direktion - at sætte mit præg på den fremtidige udvikling af Topdanmark. Vi skal fortsat blive mere digitale, udbygge konkurrencekraften og udvikle og tilbyde kundevenlige løsninger, så kunderne hurtigt, nemt og enkelt får løst deres henvendelse eller problem.”

 

Eventuelle henvendelser:
Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard
Telefon: 44744017/40253524

 

Topdanmark A/S
CVR-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup