Paskelbta: 2018-01-31 15:36:35 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys

Elektrėnai, Lietuva, 2018-01-31 15:36 CET -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

2017 metų 12 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

  2017 m. 12 mėnesių 2016 m. 12 mėnesių Pokytis
Pardavimo pajamos 147,2 mln. Eur 151,8 mln. Eur -3,0%
Koreguota EBITDA* 53,8 mln. Eur 63,7 mln. Eur -15,6%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2017 m. 12 mėnesių 2016 m. 12 mėnesių Pokytis
Elektrėnų kompleksas 138,7 GWh 491,0 GWh -71,8%
Kruonio HAE 549,1 GWh 516,9 GWh +6,2%
Kauno A. Brazausko HE 458,7 GWh 363,0 GWh +26,4%

2017 metai pasižymėjo ypač didele kritulių gausa, dėl to Nemuno upėje vandens buvo gerokai daugiau nei ankstesniais metais. Tai gerino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos sąlygas, tad per 2017 metus ši elektrinė pagamino 26,4% daugiau elektros energijos, negu per 2016 metus. Šios elektrinės uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl, palyginti su 2016 m., mažėjusios gamybos Elektrėnų komplekse.

Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis daugiausia keitėsi dėl 2017 m. prasidėjusių Elektrėnų komplekso 5 ir 6 blokų demontavimo darbų sąnaudų bei 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjusių Kruonio HAE aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų, taip pat mažesnės Elektrėnų komplekso reguliuojamos veiklos EBITDA.

 

* Bendrovės preliminarus 2017 m. bei faktinis 2016 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt