Paskelbta: 2018-01-19 13:51:25 CET
AB „East West Agro“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB East West Agro valdybos nario atsistatydinimo

Kaunas, 2018-01-19 13:51 CET -- AB East West Agro (toliau – Bendrovė), kodas 300588407, registruota Tikslo g. 10, Kumpių km., Kauno r., LT-54311. Bendras AB East West Agro išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 625 000; ISIN kodas – LT0000132060.

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. sausio 19 d. gavo valdybos nario Aurelijaus Rimkaus pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų.

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, paskutinė Aurelijaus Rimkaus pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje bus 2018 m. vasario 2 d.

Į Bendrovės valdybą Aurelijus Rimkus buvo išrinktas Bendrovės akcininkų sprendimu 2017 m. vasario 20 d.

Apie veiksmus dėl naujo Bendrovės valdybos nario išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

         Valdyboas pirmininkas Danas Šidlauskas, danas@ewa.lt