Avaldatud: 2018-01-09 14:30:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Admiral Markets AS-i allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2018-01-09 14:30 CET --  

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 9. jaanuaril 2018. a rahuldada Admiral Markets AS-i taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 18 268 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot (Admiral Markets tagamata allutatud võlakiri 28.12.2027, ISIN kood: EE3300111251) Börsil, Võlakirjade nimekirjas.

Admiral Markets AS-i võlakirjade esimeseks noteerimis-/kauplemispäevaks on 11. jaanuar 2018. a või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi Admiral Markets AS
Emitendi lühinimi ADM
ISIN kood EE3300111251
Lunastamiskuupäev 28.12.2027
Väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Väärtpaberite arv 18 268
Kogunimiväärtus 1 826 800 EUR
Tellimusraamatu lühinimi ADMB080027A

 

Admiral Markets AS-i prospekt, prospekti kokkuvõtted ja prospekti lisa on kättesaadav siit ja siit.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.