Offentliggjort: 2018-01-02 08:58:41 CET

Børsmeddelelse nr. 02.2018. Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Som det fremgår af selskabets meddelelse nr. 01.2018 af d.d., har selskabet d. 29. december 2017 afsluttet det aktietilbagekøbsprogram selskabet iværksatte d. 3. juli 2017 (se meddelelse nr. 39.2017). Der er under det netop afsluttede program tilbagekøbt i alt 50.525 stk. egne aktier, svarende til 1,3% af aktiekapitalen. SmallCap Danmark A/S besidder d.d. 117.328 stk. egne aktier, svarende til 3,3% af aktiekapitalen.

Bestyrelsen for SmallCap Danmark A/S har i forlængelse heraf besluttet at iværksætte et nyt aktie­tilbage­­købs­program i overensstemmelse med generalforsamlings­bemyndigelse af 24. april 2014.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. januar 2018 til og med den 30. juni 2018. I denne periode vil SmallCap Danmark A/S købe op til en maksimal værdi af 15,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

SmallCap Danmark A/S har udpeget Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB, Sverige som finansiel rådgiver og lead manager for aktie­tilbage­købet.

Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere SmallCap Danmark A/S’ kapital.

Betingelser for tilbagekøbsprogrammet

  • Aktietilbagekøbet er begrænset til en maksimal værdi på 15,0 mio. kr., og der kan maksimalt købes 225.000 aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen.
  • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af aktiekursen på den senest uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige bud på NASDAQ Copenhagen A/S på handelstidspunktet. Endvidere må tilbagekøbet ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den senest offentliggjorte indre værdi af SmallCap Danmark A/S’ aktier.  
  • Der kan ikke på en enkelt handelsdag købes mere end 25% af den gennemsnitlige volumen af selskabets aktier, der er blevet handlet på NASDAQ Copenhagen A/S de foregående 20 handelsdage.

SmallCap Danmark A/S vil ugentlig offentligøre en separat meddelelse til NASDAQ Copenhagen A/S og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi.

SmallCap Danmark A/S forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt, efter meddelelse herom via NASDAQ Copenhagen A/S, at suspendere eller indstille aktietilbagekøbs­programmet.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Direktør

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/b16ef513-265e-4193-8563-df7ddf5b4b49


AS_02_2018_Aktietilbagekøbsprogram_020118.pdf