Paskelbta: 2017-12-29 14:00:00 CET
AB "Utenos trikotažas"
Kita informacija

Veiklos rezultatų skelbimo 2018 metais datos

Utena, Lietuva, 2017-12-29 14:00 CET -- AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2018 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-vasario 28 d. – 2017 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-balandžio 30 d. – audituota 2017 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-balandžio 30 d. – 2018 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-liepos 31 d. – 2018 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-spalio 31 d. – 2018 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

Papildoma informacija:

AB „Utenos trikotažas“ 

Generalinis  direktorius Algirdas Šabūnas

Tel.: 8 389 51445.