Julkaistu: 2017-12-22 08:31:00 CET
Raisio
Sisäpiiritieto

Raisio Oyj: Raision tilinpäätökseen 9,4 miljoonan euron alaskirjaukset

Raisio Oyj, Pörssitiedote 22.12.2017 klo 9.31

RAISION TILINPÄÄTÖKSEEN 9,4 MILJOONAN EURON ALASKIRJAUKSET

Raisio Oyj on päivittänyt laskelmat liike- ja brändiarvoista sekä tase-eriensä käyvistä arvoista. Ne johtavat yhteensä 9,4 miljoonan euron alaskirjauksiin vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Merkittävin uudelleenarvioitu tase-erä on Benemilk Oy:n aineeton käyttöomaisuus. Raisio tekee konsernitilinpäätökseen 8,3 miljoonan euron varauksen Benemilkin käyttöomaisuuden arvosta ja siihen liittyvästä laskennallisesta verosaamisesta, koska Benemilk-innovaation kansainväliseen kaupallistamiseen ja suojaamiseen sijoitettuihin varoihin ei voida enää katsoa liittyvän merkittäviä tulonodotuksia. Kansainvälisellä Benemilk-liiketoiminnalla ei ole ollut liikevaihtoa tilikaudella 2017 eikä neuvotteluja innovaation lisensoimiseksi ole käynnissä. Raisioagro jatkaa Benemilk-rehujen myyntiä Suomessa, missä Benemilkillä on vakiintunut markkina-asema.

Muut alaskirjaukset kohdistuvat rakennuksiin ja koneisiin, joille Raisiolla ei enää ole käyttöä.

Raision vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttavien erien määrä tilikaudella 2017 tulee olemaan noin 49 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät nyt tehdyillä päätöksillä ja aiemmin tilikaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi luetut erät ja siten myös makeisliiketoiminnan myynnistä syntynyt luovutustappio.

Raisio tarkensi vuoden 2017 näkymänsä 21.7.2017 annetulla pörssitiedotteella. Yhtiö ennakoi koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksensa olevan noin 45 miljoonaa euroa. Näkymien tarkentuminen johtui Ison-Britannian makeisliiketoiminnan tuotannollisten ja kaupallisten haasteiden pitkittymisestä, arvioitua heikommasta kannattavuudesta sekä punnan heikentymisestä suhteessa euroon. Valuuttakursseilla on jatkossakin merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen.

Raisio julkistaa 12.2.2018 vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio Oyj, p. 050 537 3883
talousjohtaja Antti Elevuori, Raisio Oyj, p. 040 560 4148 

 

 

Raisio Oyj

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö. Strategiamme ydin on kasvipohjaisissa, terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa. Benecol on kolesterolin alentamisen edelläkävijä ja kansainvälinen menestystarina. Tunnettuja paikallisia brändejämme ovat Elovena, Nordic, Maituri-naudanrehu ja Baltic Blend -kalanrehut. Edistämme kestävää ruokaketjua sekä kehitämme hyvinvointia tukevia innovaatioita. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 50,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 400 henkilöä. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com