Paskelbta: 2017-12-21 12:22:02 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. gruodžio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2017-12-21 12:22 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2017 m. gruodžio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

     

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,9899 4,8188 145,6066 339481,0297
INVL Rusijos TOP20 subfondas 30,4212 786,5138 445,0666 337566,7144
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,0501 798,4622 443,6528 856929,7844
INVL Baltijos fondas 38,8307 14,06516 4234,827112 290898,186918

 

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com