Avaldatud: 2017-12-11 20:40:06 CET
PRFoods
Erakorralise üldkoosoleku otsused

PRF: AS PRFoods aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused 11.12.2017

Tallinn, Eesti, 2017-12-11 20:40 CET --  

AS PRFoods aktsionäride erakorraline üldkoosolek (Koosolek) toimus 11.12.2017 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Gamma (aadress: Liivalaia 33, Tallinn).

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes 11.27. Koosolekul osales 10 aktsionäri, kellele kuulub 25 935 263 aktsiat, mis esindavad 68,83% kõikide aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustus­võimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods majandusaasta alguse ja lõpu muutmine ning seoses sellega 2017 majandusaasta pikkuse ja põhikirja punkti 2.1 muutmine.

Aktsionärid otsustasid heaks kiita AS-i PRFoods majandusaasta perioodi muutmise. AS-i PRFoods majandusaasta uueks alguskuupäevaks on 01.07 (esimene juuli) ja lõpukuupäevaks 30.06 (kolmekümnes juuni). Samuti otsustasid aktsionärid pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega AS-i PRFoods 2017 majandaasta pikkust kaheksateistkümne kuuni st kuni 30.06.2017 ja muuta põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnendal juunil (01.07. - 30.06.).” Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uues redaktsioonis (põhikiri jõustub äriregistrist vastava kande tegemisest).

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal osalevatest häältest (%)
Poolthääled 25 935 263 100,00%
Vastuhääled 0 0,00%
Erapooletud 0 0,00%
Kokku 25 935 263 100,00%

Otsus võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

2. AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 muutmine.

Aktsionärid otsustasid muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 „Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ja otsustada muuta senist põhikirja punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“ Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uues redaktsioonis (põhikiri jõustub äriregistrist vastava kande tegemisest).

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal osalevatest häältest (%)
Poolthääled 25 919 963 99,94%
Vastuhääled 15 000 0,06%
Erapooletud 300 0,00%
Kokku 25 935 263 100,00%

3. AS-i PRFoods nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.

3.1. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Aavo Kokk (isikukood 36410042742) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

3.2. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Arko Kadajane (isikukood 38103286010) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.

3.3. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017.

3.4. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

3.5. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Kuldar Leis (isikukood 36805296534) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 750 EUR bruto.

3.6. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä (isikukood 01121971-081F) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 1000 EUR bruto.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee