Publicēts: 2017-12-11 09:39:25 CET
Moda Kapitāls
Finanšu kalendārs

AS Moda Kapitāls Finanšu kalendārs

Par AS "Moda Kapitāls" finanšu pārskatu iesniegšanu 2018.gadā

AS "Moda Kapitāls" revidēto 2017.gada finanšu pārskatu publiskos no 2018.gada 23. līdz 27.aprīlim.

AS "Moda Kapitāls" nerevidētais finanšu pārskats par 2018.gada pirmajiem sešiem mēnešiem tiks publiskots no 2018.gada 27.augusta līdz 31.augustam.

       

         Guntars Zvīnis
         AS Moda Kapitāls
         Valdes loceklis
         t.+37167344234
         e-pasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv